Rau hữu cơ

Cà chua quê

15.000 ₫

Bí xanh

10.000 ₫

Bí đỏ

10.000 ₫

Hành tươi

20.000 ₫

Rau mùi ta

20.000 ₫

Súp lơ xanh

30.000 ₫

Rau bắp cải

10.000 ₫

Rau mồng tơi

5.000 ₫