Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh về công ty cũng như các sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp.

- Sản phẩm trứng gà đồi và trứng gà tươi đóng hộp để bán tại của hàng và nhập đi các cửa hàng cũng như các siêu thị.
117.jpg


- Sản phẩm trứng vị tươi
118.jpg

- Sản phẩm trứng chim cút đóng hộp
119.jpg

- Hình ảnh Công ty tham gia hội nghị kết nối cung cầu khu vực bắc trung bộ cuối năm 2016
20.jpg