Thịt Heo Sạch

Thịt nạc vai

170.000 ₫

Thịt thăn heo

170.000 ₫

Thịt ba chỉ

170.000 ₫

Thịt mông heo

160.000 ₫

Sườn lợn

170.000 ₫

Móng giò heo

100.000 ₫

Thịt mông sấn

160.000 ₫