Thịt Heo Sạch

Thịt nạc vai

95.000 ₫

Thịt thăn heo

100.000 ₫

Thịt ba chỉ

95.000 ₫

Thịt mông heo

95.000 ₫

Sườn lợn

100.000 ₫

Móng giò heo

65.000 ₫