Gạo bắc thơm số 7

Xuất xứ: Xã đông văn huyện đông sơn thanh hóa
17.000  ₫