Rau củ quả

Đậu cove

20.000 ₫

Cà Chua

20.000 ₫

su su

12.000 ₫

Rau má

40.000 ₫

lá hẹ

35.000 ₫

Ngải cứu

25.000 ₫

Dấp cá

25.000 ₫

Bầu canh

15.000 ₫

Rau Khoai

15.000 ₫

Rau dền

20.000 ₫

Dưa leo

20.000 ₫

Trái Dứa

15.000 ₫