Thịt bắp giò

150.000  ₫
Sản phẩm khác

Thịt nạc vai

170.000 ₫

Thịt thăn heo

170.000 ₫

Thịt ba chỉ

170.000 ₫

Thịt mông heo

160.000 ₫

Sườn lợn

170.000 ₫