Thịt bắp giò

70.000  ₫
Sản phẩm khác

Thịt nạc vai

95.000 ₫

Thịt thăn heo

100.000 ₫

Thịt ba chỉ

95.000 ₫

Thịt mông heo

95.000 ₫

Sườn lợn

100.000 ₫