Set gà ác 2 con

110.000  ₫
Cụ thể, hàm lượngdinh dưỡngcó trong 100g thịtgà ácgồm có: Protein: 22,3g (thịtthường cung cấp từ 18 - 20g) Lipid: 2,3g (thịtthường cung cấp từ 7,5 - 10,5g) Khoángchấtkhác: 210mg phốt pho, 2,4mg sắt, 17mg canxi, ...