Quy trình sản xuất thực phẩm sạch Hiền Nhuần

Quy trình sản xuất

 Quy trình kinh doanh của chúng tôi tuân thủ theo các điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt để cho ra những sản phẩm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nhất. 
Đầu tiên chúng tôi Lựa chọn mô hình sản xuất - kế tiếp là Lựa chọn con giống - hướng dẫn quy trình sản xuất và giám sát quy trình sản xuất - tiến hành thu mua sản phẩm sau đó sẽ qua sơ chế và đóng gói sản phẩm.